Borssele 2 en 3? Doch 't nie!

Twee kerncentrales erbij in Zeeland. Het gebied rond Borssele gaat voor jaren op de schop. Wat hangt de mensen in Zeeland boven het hoofd?

* Hoe ver gaat de aantasting van het Zeeuwse landschap met nog meer
hoogspanningsleidingen?
* Waar gaan de duizenden werknemers voor jaren gehuisvest worden?
* Als het mis gaat, moeten we dan heel Zeeland evacueren?
* Wat gebeurt er met het kernafval? Is daar al een oplossing voor?
* Kunnen we met veel meer energiebesparing, zonne- en windenergie en opslag ook
zonder extra kerncentrales?

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Stem voor een schone, veilige energievoorziening voor nu en in de toekomst. Stem op een partij die tegen de bouw van extra kerncentrales is.

Het debat over de mogelijke komst van 2 extra kerncentrales staat centraal tijdens de Zeeuwse actieweek van 11 t/m 17 februari, georganiseerd door Stroom naar de Toekomst: een groeiende groep Zeeuwen die de energietransitie serieus neemt.
  1

De roep om kernenergie als politiek opportunisme

Kernenergie is geen klimaatbeleid De politiek lijkt steeds meer toe te werken naar de acceptatie van kernenergie en de bouw van een of meer nieuwe kerncentrales.

Sommige politieke partijen willen het zo graag dat ze bereid zijn er flink voor te gaan betalen. Want hoewel kernenergie al 70 jaar gesubsidieerd wordt, is het nog steeds duurder dan andere vormen van elektriciteitsproductie. Hoewel een euro maar één keer uit gegeven kan worden, kernenergie veruit de duurste optie is en ook nog eens het langst duurt om te implementeren, willen sommige politieke partijen hier juist belastinggeld aan uitgeven. Daarnaast wordt gehoopt op nog onbewezen nieuwe type reactoren en technologische fixes.

Het is politiek opportunisme om door te gaan met business as usual.
  2

KE niet duurzaam

Kernenergie is niet groen
Kernenergie is niet duurzaam
Kernenergie is niet schoon
Kernenergie heeft tal van problemen

en tot slot is het ook nog duur en langzaam, terwijl de klimaatcrisis snel ingrijpen vereist en geld niet voor het oprapen ligt.

De toekomst is hernieuwbaar!