Er is ontzettend veel informatie over kernenergie. Op deze webpagina vind je slechts een heel kleine greep. Wil je meer weten neem dan contact op met een van de deelnemende organisaties (zie 'over ons').
Naast de factsheets op de startpagina, hieronder een uitgebreid overzicht over kernenergie en de duurzaamheidscriteria.
  1

Kernenergie en de duurzaamheidscriteria

Kernenergie is met populistische kracht teruggebracht in het Nederlandse energiedebat. Een aantal decennia heeft het daar niet echt een rol gespeeld, en met goede redenen. Dat wil overigens niet zeggen, dat de milieubeweging kernenergie uit het oog had verloren of kernenergie vanwege de één of andere ideologie buiten spel wenste te houden – kernenergie was absoluut geen taboethema.
Kernenergie voldoet gewoonweg niet aan een aantal basale criteria die opgelegd behoren te worden aan technologieën in een duurzaam energiebeleid. Dat kernenergie niet aan deze criteria voldoet werd na de introductie van de eerste kerncentrales pas langzaam duidelijk. In de zeventiger jaren kristalliseerde dat echter in een gedegen kernenergiekritiek op technisch, economisch, sociaal en politiek niveau. In de laatste vijftig jaar is het de atoomindustrie niet gelukt deze problemen uit de weg te ruimen. Wel verschoven bepaalde manieren van kijken: sommige risico’s werden tegengegaan door dure veiligheidsmaatregelen, zodat het probleem deels, maar nog steeds niet afdoende, verschoof van risico naar kosten.

Lees hier het rapport


  2

17 Wetenswaardigheden over kernenergie

Wetenswaardigheden over kernenergie en kernafval
Herman Damveld

(versie 3 april 2021)

Inleiding
Regelmatig lezen we dat kernenergie voordelen heeft. We noemen er een paar:
er zou geen broeikasgas CO2 vrijkomen;
de veiligheid van kerncentrales is sterk verbeterd;
de opslag van kernafval kan veilig;
de voorraden uranium en thorium zijn ruim voldoende;
een kerncentrale heeft weinig ruimte nodig.

Hieronder zullen we de verschillende onderwerpen bespreken.

Inhoudsopgave
1. Kernenergie goed voor 1% energiegebruik Nederland
2. Kernenergie niet broeikasvrij
3. Geen taboe op kerncentrales
4. Kernenergie een onverzekerbaar risico
5. Voorbereiding op kernongeval blijft noodzakelijk
6. Gebied rond Fukushima en Tsjernobyl langdurig onbewoonbaar
7. Kernafval 1 miljoen jaar gevaarlijk, probleem is niet opgelost
8. 1000 kubieke meter radioactief afval per jaar
9. Tijdelijke bovengrondse opslag Vlissingen
10. Opslag in zoutkoepels
11. Opslag in kleilagen
12. Nieuwe discussie opslag kernafval
13. Kleine hoeveelheden, groot gevaar
14. Kernenergie kan niet uit
15. Kerncentrales op thorium niet te koop
16. Voorraad uranium snel op bij veel kerncentrales
17. Kernenergie heeft veel ruimte nodig

Lees hier meer


  3

Kernenergie is nergens voor nodig

Pas op: de politiek zet ineens vol in op kernenergie. Vol en hard, tegenspraak ongewenst, want de belangen zijn groot. Namelijk het belang van voldoende energie om overproductie en overconsumptie door te laten gaan. De inzet van kernenergie is de dictatuur van het bedrijfsleven.

Weldenkend Nederland moet er nu nog voller en nog harder dan de politiek tegen gaan. Want de belangen zijn groot. Namelijk zowel het klimaatbeleid als onze veiligheid. Geen stralingsbommen in de grond, die wij nu voor ongeveer de eeuwigheid zouden achterlaten, alleen ten behoeve van de korte termijnwinst van aandeelhouders. Overproductie en overconsumptie moeten sowieso beëindigd vanwege uitputting en vervuiling van de aarde. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt intussen de aanpak van de klimaatcrisis belangrijker dan economische groei.
(door Helen Gerretsen)

(lees hier verder)