Flyers en affiches

Er zijn mooie flyers (A5, dubbelzijdig) en affiches (A2). Ze zijn te bestellen via info@kernenergiealarm.nl. Een tegemoetkoming in de kosten zou heel fijn zijn, maar niet noodzakelijk. Een bijdrage kan via: IBAN: NL54 TRIO 0390 9021 79 tnv Stichting Laka en graag o.v.v. Materiaal KernenergieAlarm. Of via de donatie-pagina van Laka. Vergeet niet 'Materiaal KernenergieAlarm' te vermelden.

Hieronder staan de Pdf's om zelf te printen. De flyer is tweezijdig op A5.
Factsheet KernafvalFlyer achterkant